život v dubu

občanské sdružení

  

DUB

   
Ves Dub je v pramenech doložena poprvé v roce 1390, kdy se uvádí její majitel Jaroš z Dubu, po něm v roce
1393 Hynek z Dubu. Petr z Dubu zpečetil stížný list proti upálení mistra Jana Husa. Za vlády krále Jiřího z Poděbrad seděli na Dubu Měděnec a jeho syn Něpr z Ratibořic. 

Od počátku 16. století patřil statek Čáslavům z Podolí, z nichž se uvádějí Petr (1523) a Hynek (1534). Tvrz se poprvé připomíná v roce 1546 jako Hynkův majetek. Roku 1579 prodali Jan a Hynek Čáslavové tvrz s dvorem, pivovarem a vsí Adamu Vítovi ze Rzavého. Jeho synu Ladislavovi byl majetek po Bílé hoře z jedné třetiny zabaven, ale po roce 1622 celý prodán vdově po Jiříku Vítovi ze Rzavého, Markétě, rozené z Vrtby, opět provdané Štéglové. 

   Roku 1643 dědil statek Dub příbuzný Jiřík Kotvic z Kotvic, jehož dcera Alžběta, provdaná Odkolková, prodala 1666 tvrz, dvůr, pivovar a vesnice Dub, Chotčiny, a Dobronice u Chýnova knížeti Janu Kristiánovi z Eggenbergu, který Dub sloučil s chýnovským panstvím. 

   Nový majitel Jan Kristián dal roku 1683 zchátralou tvrz opravit současně s přilehlým dvorem jako obydlí svých hospodářských úředníků. Od roku 1719 se chýnovské panství stalo majetkem rodu Schwarzenbergů.    

Za Schwarzenbergské správy byly v roce 1788 v budově zřízeny byty pro horníky pracující ve stříbrných dolech na Ratibořských horách. V roce 1835 byly provedeny další úpravy pro panskou palírnu. To vše znamenalo pozvolný úpadek někdejšího rytířského sídla.


NEJBLIŽŠÍ AKCE


fotky z babouků


napsali o nás

Pro zvětšení klikni na fotku